Bugün bakıldığı zaman birçok sektör üretimlerini yaparken görsellikten de ziyadesiyle yararlanmakta ve görsel desteği almaktan kaçınmamaktadır. Görsellik, ilk izlenimi vermektedir, bu yüzden de herhangi bir dergi tasarımı, reklam sloganı, tanıtım gibi konularda görsellik baz alınarak çalışmalar sürdürülmekte etkin ve verimli sonuçlar alınmaktadır. Geniş bir kitle tarafından takip edilen, akıllarda kalıcılığı yüksek olan görselliklerle beslenen bir

Gelişen ve farklılaşan hayat şartlarının getirileri de elbette yadsınamaz. Günümüzde üretilmekte olan birçok ürün insan ihtiyaçlarına uygun ve beğeni odaklı olarak ele alınmaktadır. Şayet, sadece estetik kaygı değil, işlevi de bir ürünün çokça tercih edilmesindeki en önemli etkendir. Son dönemlerde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte üreticiler de dur durak bilmeden çalışmalarına devam etmiş ve daha fazla hizmet etmek